girls and boys of the workshop Guanlan village print 2011 – 中国.观澜版画原创产业基地

0
678

ABphotoStory 2011

Hong Liang Liù

Ye Peng Zhang

Xiang Ning Chen

Jiang Hua Zhao

Xue Fei Hong

Xiao Yu Xu

Ran Xie

Zhao Li

Feng Yuan Liu

Hao Lun Li

Gang Shi

Guei Fen Gao

Run Huei Long

Cong Chen

Xiou Ying Xia

Chong Wang

Pei Yu Su

photo by Alberto Balletti 2011