Second International Student Biennial •Drawing• Sofia 2014

0
865

First award20140915_143514

Second International Student Biennial

17 September–10 October 2014
In September 2014 will be opened the Second international Student Biennial “Drawing” Sofia 2014 in the Academia Gallery of the National Academy of Art.
The second edition of this prestigious international event proves the sustainability of the idea of the organizers to provide a platform for the most versatile part of the preparation of future artists – the drawings.
The interest demonstrated by the students in the Academy, as well as the participants from foreign academies – will be realized in the Biennale exhibition, which will open on September 17, 2014
……………………………………………………………………….
17 септември–10 октомври 2014
откриване 17 септември от 18:00
На 17 септември (сряда)  2014 г. в 18:00 часа предстои откриването на Второто международно студентско биенале „Рисунка“, София 2014 в галерия „Академия“ на Националната художествена академия.
Второто издание на тази престижна международна проява доказва устойчивостта на идеята на организаторите да се даде поле за изява на най-универсалната част от подготовката на бъдещите художници – рисунката.
Заявеният интерес от студентите в НХА, както и на чуждестранни академии – участници ще получи своята реализация в експозицията на биеналето.
Всяка колекция носи характера и търсенията на своите автори, но и още нещо – посоките на развитие и възгледи за рисунката на различни европейски школи.
Участници:
Академия за изящни изкуства – Венеция, Италия;
„Мимар Синан“ университет за изящни изкуства, Турция;
Национален университет по изкуства – Букурещ, Румъния;
Университет на Баската автономна област – Билбао, Испания;
Академия Геперт за изкуство и дизайн – Вроцлав, Полша;
Университет по приложни науки „Юстинас Виеножинскис“ – Факултет по изкуства – Каунас, Литва
Националната художествена академия – София, България